Projektowaniem w zakresie budownictwa zajmujemy się od 1984 roku.

Wykonujemy projekty:

  • Budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • Budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  • Budynków handlowych, usługowych i przemysłowych
  • Obiektów sportowych kubaturowych i boisk
  • Budynków rolniczych i gospodarczych

Współpracujemy z renomowanymi producentami konstrukcji stalowych wiat i hal przemysłowych. Współpracujemy w Wojewódzkim Urzędem ochrony Zabytków w zakresie remontów obiektów sakralnych i innych wpisanych do rejestru zabytków.

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę inwestycji od uzgodnień wstępnych,, poprzez projekt, uzyskanie pozwolenia na budowę, nadzór nad inwestycją i przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z oddaniem jej do użytku.

Świadczymy również usługi w zakresie ekspertyz budowlanych oraz usługi doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.